AKTUALNOŚCI


Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie taryfikacji pocedury wentylacji mechanicznej

4 kwietnia 2022

Posłanki poprosiły Ministra o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak ministerstwo rozwiąże problem spodziewanego i sygnalizowanego zrywania umów przez świadczeniodawców?

2. Czy fakt drastycznego obniżenia stawek należnych za świadczenie wentylacji mechanicznej nie powinien być impulsem do zastanowienia się nad zasadnością tego kroku?

3. Jak zmieniały się stawki wyceny świadczenia na przestrzeni lat 2017-2022?

4. Z jakimi świadczeniodawcami konsultowano taryfikację tego świadczenia? Proszę o przedstawienie listy jednostek konsultacyjnych.

5. Dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia nie reaguje na sugestie świadczeniodawców w zakresie właściwego oszacowania kosztów i zapotrzebowania na wentylację mechaniczną pacjentów?

Pełna treść interpelacji dostępna jest tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.