AKTUALNOŚCI


SŁUŻYMY WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM W PRACACH NAD NOWYM MODELEM ŚWIADCZENIA

25 marca 2022

Świadczeniodawcy domowej wentylacji mechanicznej są gotowi pracować wspólnie z resortem zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nad nowym modelem świadczenia oraz kryteriami kwalifikacji pacjentów wymagających wspomagania oddechu respiratorem. Wnioskują jednak o wstrzymanie prac nad obecnym projektem zarządzenia Prezesa NFZ do czasu wypracowania nowych rozwiązań.

OZŚWM: SŁUŻYMY WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM W PRACACH NAD NOWYM MODELEM ŚWIADCZENIA

11 marca w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie ministra Macieja Miłkowskiego z przedstawicielami Związku w sprawie projektu Zarządzenia Prezesa NFZ z 25 lutego 2022 r. dot. określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opartego na propozycji redukcji taryf świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej rekomendowanych przez AOTMiT. Na zaproszenie ministra w spotkaniu uczestniczył także Prezes Agencji Roman Topór-Mądry.

 Przedstawiciele Związku bardzo krytycznie odnieśli się do projektu Prezesa NFZ, negatywnie opiniując propozycję obniżenia wyceny świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie odpowiednio o 16, 29 i 62 procent w stosunku do aktualnie obowiązujących stawek. Twierdzą, że wprowadzenie w życie proponowanych taryf może w konsekwencji doprowadzić do likwidacji świadczenia w dotychczasowej formie. Zwracają również uwagę, że będzie to oznaczało wzrost kosztów szpitalnych o minimum 0,5 mld zł rocznie. Już dziś świadczenia inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji są na granicy opłacalności ekonomicznej, do czego dochodzą pogłębiające się trudności finansowe wielu świadczeniodawców wynikające z narastających, nierozliczonych nadwykonań za lata 2018 - 2021.

- Oznacza to, że w przypadku przyjęcia proponowanego w projekcie prezesa NFZ obniżenia stawek, świadczeniodawcy mogą wręcz stracić płynność finansową, co w rezultacie spowoduje brak możliwości kontynuacji opieki nad pacjentami w warunkach domowych. A na to szpitale nie są kompletnie przygotowane – mówi lek. med. Robert Suchanke, prezes Zarządu OZŚWM.

 Pacjenci wentylowani metodą nieinwazyjną stanowią największą i najszybciej rosnącą grupę osób wentylowanych mechanicznie. Po ponad 50 latach braku dostępu do domowej wentylacji mechanicznej i wielu zaniedbań w tej dziedzinie w stosunku do krajów rozwiniętych, nie ma się co dziwić skali zjawiska. Obecnie z terapii respiratorem w warunkach domowych korzysta w Polsce około 9 000 pacjentów, podczas gdy jeszcze 10 lat temu musieli oni być poddani hospitalizacji. Jeśli w życie wejdą obniżone stawki, znowu trafią do szpitali.

- O kwalifikacji pacjenta do nieinwazyjnej wentylacji domowej decydują szpitale i zatrudniony tam personel a nie świadczeniodawcy – tłumaczy dr Suchanke. – Jednak mając na uwadze dobro naszych pacjentów podtrzymaliśmy wyrażoną podczas spotkania z ministrem Miłkowskim gotowość do współpracy przy opracowaniu na nowo kryteriów kwalifikacji umożliwiających zwiększenie kontroli i przejrzystości oraz ustalenie takich kryteriów kwalifikacji do świadczenia, które nie będą budziły zastrzeżeń.   

Przedstawiciele Związku przechodząc od deklaracji do czynów są już po pierwszym spotkaniu z przedstawicielami wydziału świadczeń zdrowotnych AOTMiT, które odbyło się 23 marca.

Tym niemniej, powołując się  na ustalenia podczas spotkania w resorcie zdrowia z ministrem Miłkowskim oraz Prezesem AOTMiT Romanem Topór-Mądrym, świadczeniodawcy nadal podtrzymują apel o zatrzymanie prac nad projektem zarządzenia Prezesa NFZ do czasu wypracowania nowego modelu świadczenia.

- Podbudowani ustaleniami z odbytych już spotkań liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie kwestii wyceny świadczenia - mówi z nadzieją Marcin Warzecha, sekretarz zarządu OZŚWM. - Jesteśmy przekonani, że tylko wspólnie możemy znaleźć rozwiązanie bezpieczne dla wszystkich stron: pacjentów, ich bliskich, płatnika oraz świadczeniodawców i zatrudnionej przez nich kadry medycznej. Wierzymy, że nasza praktyczna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie odnośnie świadczenia realizowanego wobec osób wymagających terapii za pomocą wentylacji mechanicznej będą pomocne i właściwie wykorzystane podczas wspólnych prac z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nad przebudową omawianego świadczenia.

Źródło: OZŚWM 

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2023 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4