AKTUALNOŚCI


Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie wyjaśnienia rozbieżności dotyczącej taryfikacji świadczeń

21 lutego 2022

Z treści odpowiedzi Ministra wynika, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje przeprowadzania ponownej, pogłębionej analizy taryf domowej wentylacji mechanicznej. 

Obecnie Ministerstwo Zdrowia przystąpiło do zmiany w ramach wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu długoterminowej opieki domowej. Konieczne wg Ministra do zweryfikowania i ewentualnej zmiany w ramach koszyka są warunki udzielania świadczenia, w tym:

  • kryteria kwalifikacji wejścia do leczenia,
  • zmiany w zakresie personelu udzielającego świadczenie,
  • zmiany w zakresie procedur udzielanych świadczeniobiorcom,
  • zmiana warunków realizacji świadczeń w zakresie wymaganego sprzętu,

oraz ustalenie finansowania w zależności od zapotrzebowania na wentylację.

 

Z treścią odpowiedzi na interpelację można zapoznać się tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.