AKTUALNOŚCI


Interpelacja w sprawie planowanych redukcji wysokości taryf w świadczeniu domowej wentylacji mechanicznej

18 lutego 2022
Posłowie zwracają uwagę Ministra na fakt, że pacjenci wentylowani metodą nieinwazyjną stanowią największą i najszybciej rosnącą grupę wentylowanych mechanicznie. Obecnie, dzięki rozwojowi technologii około 9 000 pacjentów w Polsce korzysta z leczenia przy pomocy respiratora w warunkach domowych, podczas gdy jeszcze 10 lat temu konieczna była hospitalizacja. Wczesne zastosowanie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej daje szansę na zmniejszenie śmiertelności, uniknięcie intubacji, zmniejszenie ryzyka niepowodzenia leczenia i skrócenie czasu hospitalizacji. Sami pacjenci wskazują na znaczną poprawę jakości życia podczas stosowania wentylacji nieinwazyjnej, a przede wszystkim samej możliwości leczenia w domu. Od 70% do 83% pacjentów deklaruje poprawę jakości życia i zadowolenie z wentylacji domowej.

Dlatego niezrozumiałe wydają się zapowiedzi ministerstwa o nowych, niższych nawet o 62% stawkach w stosunku do tych obowiązujących. Spowoduje to, że pacjenci będą hospitalizowani na oddziałach intensywnej terapii, gdzie będą zajmowali cenne łóżka innym potrzebującym.

Z treścią interpelacji można zapoznać się tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.