AKTUALNOŚCI


Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie wyjaśnienia rozbieżności dotyczącej taryfikacji świadczeń domowej wentylacji mechanicznej

2 lutego 2022

Według parlamentarzystów takie rozbieżności wskazują na konieczność ponownej dogłębnej analizy i weryfikacji wyceny przedmiotowych świadczeń, aby zapewnić pacjentom dostęp do jakże ważnej w dzisiejszych czasach opieki respiratorowej, a świadczeniodawcom możliwość świadczenia tych usług na odpowiednim poziomie.

Posłowie zwrócili się do Ministra Zdrowia m.in. z pytaniem czy w świetle przedstawionych, nowych informacji oraz sprzeciwu świadczeniodawców, stowarzyszeń pacjentów, konsultantów krajowych, czy towarzystw naukowych, Ministerstwo Zdrowia planuje ponowną, pogłębioną o niezależny raport profesjonalnego podmiotu specjalizującego się w wycenach kosztów świadczeń zdrowotnych, analizę taryf domowej wentylacji mechanicznej? Czy w tym kontekście nie budzi obaw Ministerstwa Zdrowia rzetelność zarówno metodyki, jak i danych opracowywanych przez AOTMiT, tym bardziej, że podobne zarzuty pojawiają się również w innych zakresach świadczeń analizowanych przez agencję (m.in. fizjoterapia, opieka nad noworodkiem, stomatologia)?

Z treścią interpelacji można zapoznać się tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2023 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4