AKTUALNOŚCI


Taryfy świadczeń z zakresu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

3 listopada 2021

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaproponowała obniżkę wyceny świadczeń z zakresu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie >16 h o 20 proc., w przypadku świadczeń dla pacjentów wentylowanych w przedziale 8-16h – o 32 proc. oraz w przypadku świadczeń dla pacjentów wentylowanych <8h - o 62 proc.

 

Źródło: AOTMiT

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.