AKTUALNOŚCI


Prof. Owczuk został prezesem elektem PTAiIT

10 września 2021

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstało w 1959 r. jako Towarzystwo Anestezjologów Polskich. Jest towarzystwem naukowym zrzeszającym i reprezentującym środowisko polskich anestezjologów.

Do celów statutowych Towarzystwa należą również: organizacja wymian międzynarodowych oraz wsparcie pracowników ochrony zdrowia w zakresie planowania i organizowania pracy związanej m.in. z anestezjologią, leczeniem bólu i resuscytacją.

Źródło: Rynek Zdrowia

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.