AKTUALNOŚCI


Opieka długoterminowa ofiarą zmian systemowych?

31 sierpnia 2021

Nowe zasady wynagrodzeń dobijają opiekę długoterminową

Nowa siatka płac i zasady jej realizacji wzbudzają wiele wątpliwości. Od 1 lipca zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, a także personel pomocniczy mieli zarabiać więcej. A w każdym razie nie mniej, niż kwota określona w załączniku do ustawy. I to bez względu na to, czy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę czy  umowę cywilno-prawną (kontrakt).

Problemy kadrowe dotykają coraz bardziej długoterminową opiekę domową

- Po 1 lipca otrzymujemy coraz więcej sygnałów od naszych członków zaniepokojonych eskalacją żądań płacowych ze strony lekarzy i pielęgniarek - informuje Katarzyna Baj, dyrektor biura Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej, którzy pracują przede wszystkim w domach pacjentów, i dodaje - Na to wszystko nakłada się jeszcze restrykcyjny system zgłaszania zdarzeń medycznych. Dla personelu medycznego pracującego w opiece domowej, traktowanej zazwyczaj jako uzupełnienie pracy na etat w szpitalu, raportowanie zdarzeń medycznych w ciągu max. dwóch dni zaczyna skutecznie zniechęcać do takiej pracy.

 

Artykuł dostępny na niesamodzielnym.pl 

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.