AKTUALNOŚCI


Nowe Mapy Potrzeb Zdrowotnych

1 września 2021

W opracowaniu autorzy wskazują starzenie się społeczeństwa jako ogromne wyzwanie stojące przed ochroną zdrowia. Wiąże się ono bowiem m.in. z koniecznością zapewnienia opieki coraz większej liczbie osób.

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia w zakresie opieki długoterminowej to m.in. zwiększenie liczby świadczeń udzielanych w warunkach domowych lub dziennych w województwach o niskim udziale tych form opieki na tle kraju - tak wynika z danych zaprezentowanych w mapie potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026. 

Artykuł dostępny na www.rynekzdrowia.pl 

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.