AKTUALNOŚCI


Postępowanie taryfikacyjne: Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

23 lipca 2021

Postępowanie prowadzone jest według zasad określonych w Zarządzeniu Nr 7/2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 11 marca 2021 r. w sprawie gromadzenia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej od świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ.

Postępowanie skierowane jest do świadczeniodawców, którzy w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. realizowali umowę z NFZ w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (kod 14.2140.029.04)

Źródło: AOTMiT

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.