AKTUALNOŚCI


Posiedzenie połączonych komisji sejmowych nt. sytuacji w opiece długoterminowej

25 czerwca 2021

Podczas posiedzenia wskazywano m.in., że jedynie 10 na 100 osób starszych korzysta z usług opiekuńczych. Znaczny odsetek rezygnuje z tego rodzaju pomocy ze względu na zbyt wysokie koszty. Ponadto w wielu mniejszych gminach brak jest swobodnego dostępu do  usług opiekuńczych.

Zwrócono również uwagę na fakt zaniedbywania i niedoceniania opieki geriatrycznej w naszym kraju. „Mamy obecnie zaledwie 502 lekarzy geriatrów. W 2018 roku udzielono w Polsce tylko 74 tys. porad geriatrycznych na 116 milionów porad specjalistycznych, czyli geriatrii dotyczyło zaledwie 0,06 proc. wszystkich porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej” – mówiła posłanka Iwona Kozłowska. Podkreśliła także, że zarobki opiekunów są w Polsce niskie.

Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia podkreślał z kolei, że wydatki na opiekę długoterminową rosną: „ W 2019 roku była to kwota 1 mld 537 mln zł, natomiast w roku 2020 - 1 mld 727 mln zł. W pierwszym kwartale bieżącego roku na opiekę długoterminową przeznaczyliśmy już 403,3 mln zł. Tak więc mimo epidemii COVID-19 na tę opiekę wydaliśmy w ubiegłym roku o 188 mln zł więcej - to wzrost o 12,27 proc. w porównaniu do roku 2019”.

Źródło: Rynek Zdrowia

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.