AKTUALNOŚCI


Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji szczepień grupy osób przewlekle chorych z grupy 1b.

13 maja 2021

Ministerstwo zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zaszczepić jak najwięcej osób w jak najkrótszym czasie i tym samym osiągnąć odporność populacyjną.

Treść pisma

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.