AKTUALNOŚCI


Pacjenci z problemami po Covid-19

24 marca 2021

"- Pacjent, który wychodzi ze szpitala ze zmianami w płucach i potrzebuje badań i leczenia prowadzonego przez pulmonologa, musi ustawić się w kolejce oczekujących i spada na jej koniec. To samo dotyczy innych specjalności medycznych, bo problemy po tej chorobie są przecież bardzo różne" - mówił Łukasz Jankowski Prezes OIL. "Ozdrowieńcy nie mają jasnej ścieżki postępowania w przypadku występowania dolegliwości, bo nie mówimy przecież o ludziach, którzy przeszli covid i nic im nie dolega. Takich osób nie ma co namawiać do badań. Ale jeżeli problemy zdrowotne występują, nie ma żadnego wsparcia - zaznaczył lekarz. - Tak zdecydowanie nie powinno być. Nie można mówić o leczeniu Covid-19 w oderwaniu od reszty systemu".

Źródło: Rynek Zdrowia

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.