AKTUALNOŚCI


"Domowa wentylacja mechaniczna ratuje nie tylko życie, ale i szpitale" - Rynek Zdrowia o naszym świadczeniu.

28 stycznia 2021

Przedstawiciele Związku już od kilku miesięcy apelują do ministra zdrowia i prezesa NFZ o wypracowanie systemowych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie kryteriów kwalifikowania przez szpitale nowej grupy pacjentów do opieki domowej. Prowadzą korespondencję z płatnikiem, bo - jak wskazują - resort zdrowia milczy.

Z treścią artykułu możesz zapoznać się tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.