AKTUALNOŚCI


Trzy dni debat o opiece długoterminowej

25 listopada 2020

Eksperci akademiccy, przedstawiciele administracji rządowej, towarzystw naukowych i organizacji pacjenckich, pracownicy sektora opieki zdrowotnej, świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy będą dyskutować przez trzy dni nad aktualnym stanem opieki długoterminowej i założeniami do niezbędnych zmian, które należy wprowadzić jako odpowiedź na zachodzące zmiany demograficzne i społeczne w Polsce.

Nadchodzi deinstytucjonalizacja

Jednym z tematów debat podczas konferencji będzie deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej.

- Mając na uwadze fakt, że deinstytucjonalizacja opieki stała się jednym z ważnych kierunków strategicznych na najbliższe siedem lat nowej perspektywy unijnej, warto już teraz przyjrzeć się jak przebiegają przygotowania do opracowania strategii dla Polski. Pamiętajmy, że w naszym kraju proces instytucjonalizacji opieki długoterminowej nigdy nie osiągnął tak dużych rozmiarów jak w wielu krajach Europy Zachodniej, dlatego też kierunek działań dla Polski nie musi być tożsamy z tym co przechodzą inni członkowie Unii Europejskiej - tłumaczy Tomasz Michałek, dyrektor biura zarządu Koalicji, i dodaje - przyłączając się do europejskiej organizacji parasolowej European Ageing Network, chcemy czerpać jak najwięcej z doświadczeń innych krajów unijnych, które podobnie jak Polska muszą się mierzyć z podobnymi wyzwaniami demograficznymi.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.