AKTUALNOŚCI


Rynek Zdrowia: Pandemia COVID-19. Czy chorzy powinni zmienić leczenie?

7 lipca 2020

Podeszły wiek, POChP lub ciężka postać astmy, czy też współistnienie innych chorób przewlekłych to czynniki, które mogą znacząco zwiększyć ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i ciężki przebieg COVID-19 - zaznaczają specjaliści.

Z treścią artykułu możesz zapoznać się tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.