AKTUALNOŚCI


Uwagi OZŚWM do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

21 kwietnia 2020

Świadczenie długoterminowej wentylacji mechanicznej jest oparte, zgodnie z wymogami NFZ, na specjalistycznej kadrze medycznej, która jest niezbędna do zapewnienia opieki ponad 8 000 pacjentów w całej Polsce. Wprowadzenie rozporządzenia w zaproponowanej treści spowoduje, że może zabraknąć nam kadry medycznej i pacjenci obecnie przebywający głównie w opiece domowej będą musieli zostać przewiezieni do szpitali, gdzie ryzyko zakażenia COVID-19 jest niewspółmiernie wyższe.

Aktualnie wizyty prowadzimy w systemie telefonicznym jednak nie zawsze jest to możliwe. Czasami jesteśmy zmuszeni ze względu na stan pacjenta do odbycia wizyty domowej, gdyż alternatywą w takim przypadku jest tylko pobyt w szpitalu.

Dlatego raz jeszcze apelujemy do Pana Ministra o wyłączenie z proponowanego rozporządzenia lekarzy specjalistów w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób płuc oraz neurologii a także pielęgniarek z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem specjalistycznym w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, którzy aktualnie świadczą opiekę na rzecz pacjentów w ramach pozaszpitalnej długoterminowej wentylacji mechanicznej.

Specyfika naszej opieki nie pozwala zastąpić ich lekarzami i pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej ze względu na brak przygotowania i odpowiednich kwalifikacji w tej grupie medyków.  

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.