AKTUALNOŚCI


Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

4 marca 2020

Ze względu na objawy kliniczne i dynamikę rozwoju zakażenia koronawirusem część pacjentów może wymagać hospitalizacji na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT).

Jak czytamy w stanowisku, wyróżnia się trzy postaci zakażenia - łagodną, umiarkowaną i ciężką, przy czym ciężka obejmuje zapalenie płuc o ciężkim przebiegu, zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), a ponadto sepsę i wstrząs septyczny.

Z charakterystyk przebiegu zakażeń w Chinach wynika, że 6,1 proc. chorych wymagało hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii. ARDS rozpoznano u 40 proc. leczonych na OIT, ostre uszkodzenie nerek u 6 proc. a wstrząs septyczny u 13,4 proc. Wentylacja mechaniczna była potrzebna u ok. 60 proc. osób. Aż 22,4 proc. leczonych na oddziałach intensywnej terapii zmarło, podczas gdy w populacji ogólnej zgon dotyczył 1,4 proc.

 

Więcej: nfz.gov.pl

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2023 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4