AKTUALNOŚCI


Leczenie i opieka nad chorym w domu u progu III dekady XXI wieku

26 lutego 2020

Konferencja będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz wskazania nowych możliwości i alternatyw w opiece domowej zarówno dla lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów jak i dla rodzin pacjentów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.