AKTUALNOŚCI


Polska ochrona zdrowia jest zbyt uzależniona od opieki szpitalnej

29 listopada 2019

"System ochrony zdrowia jest nadmiernie uzależniony od opieki szpitalnej i boryka się z niedoborem personelu medycznego, a zwłaszcza lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej" - wskazała KE. Jej analitycy wskazali przy tym, że ostatnie reformy idą w kierunku wzmocnienia opieki ambulatoryjnej.

Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wynoszą w przeliczeniu 1507 euro na osobę i w porównaniu z innymi państwami unijnymi są stosunkowo niskie. Co więcej, różnica ta nie maleje.

Z opracowania wynika, że w 2017 r. Polska przeznaczyła na opiekę zdrowotną 6,5 proc. PKB, podczas gdy średnia w całej UE wyniosła 9,8 proc. Prawie 70 proc. polskich wydatków na ten cel pochodziło ze źródeł publicznych (w UE 79 proc.). Resztę stanowią głównie bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych, przede wszystkim na leki."

 

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.