AKTUALNOŚCI


Ministerstwo Zdrowia i NFZ nadal odmawiają wzięcia odpowiedzialności za chorych, za których członkowie OZŚWM zapłacili z własnych środków.

23 października 2019

Suma niezapłaconych nadwykonań za okres styczeń – wrzesień 2019 r. w skali całego kraju wynosi już niemal 65 mln zł, z czego ponad 58  mln zł stanowią nadwykonania członków Związku a resztę podmiotów niezrzeszonych. W związku z rosnącym z dnia na dzień zadłużeniem w stosunku do podmiotów zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM), członkowie Związku są zmuszeni kontynuować dramatyczną decyzję, jaką podjęto
16 września o wstrzymaniu przyjęć nowych pacjentów w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, śląskim  i świętokrzyskim. Łącznie w tych pięciu województwach już teraz pod opieką członków Związku przebywa ponad 1200 nadlimitowych pacjentów, w tym ponad 500 na Śląsku. W kolejce czekają następni, póki co przebywając na oddziałach szpitalnych i generując wielokrotnie wyższe koszty dla płatnika.

Puste obietnice przed kamerą

We wrześniu prezes NFZ Adam Niedzielski uspokajał w mediach, że „sprawy związane z finansowaniem nadwykonań będą systematycznie realizowane i nie ma zagrożenia dla ciągłości realizowania procedury” a minister Łukasz Szumowski podkreślał, że sytuacja powtarza się co roku i „nadwykonania zawsze były płacone". Minister mija się jednak z prawdą, bo z danych zebranych przez OZŚWM wynika, że nadal w trzech województwach (dolnośląskie, małopolskie, świętokrzyskie) nie zostali rozliczeni nadlimitowi pacjenci za rok 2018!

- Obaj panowie powinni wreszcie zrozumieć, że powtarzany przez nich „wypracowany model współpracy” już się wyczerpał – uważa Zarząd OZŚWM. – Trzeba wreszcie zwaloryzować wartości obecnych i przyszłych kontraktów, tak aby odpowiadały one faktycznej liczbie pacjentów, będących pod opieką ośrodków wentylacyjnych. Dalej tego po prostu nie da się tak ciągnąć.

Są pomysły – nie ma reakcji MZ i NFZ

Interpelację poselską w sprawie nadlimitowych pacjentów złożyła poseł Ewa Kołodziej ze Śląska, czyli regionu szczególnie doświadczonego rosnącą liczbą osób z POChP. Pytała w niej czy resort planuje zakwalifikowanie wentylacji mechanicznej jako procedury ratującej życie, co uprościłoby mechanizm jej finansowania. Jest to rozwiązanie gwarantujące zapłatę podmiotom świadczącym usługi wentylacji pozaszpitalnej, której koszt w porównaniu z pobytem chorego w szpitalu jest kilkukrotnie niższy. Reakcji ze strony resortu zdrowia i NFZ nadal brak.

Źródło:OZŚWM

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.