AKTUALNOŚCI


Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie rozważenia możliwości zakwalifikowania wentylacji mechanicznej dla pacjentów wymagających oddechu zastępczego jako procedury ratującej życie

16 października 2019

Pani Poseł w interpelacji informuje Ministra o dramatycznej sytuacji pacjentów i świadczeniodawców wynikającej  z konieczności wstrzymania przyjęć nowych pacjentów na terenie województwa śląskiego. Sytuacja ta powstała na skutek nierozliczonych nadwykonań za I półrocze 2019 roku, których wartość wynosi aż 11 798 609,26 zł! 

Pani Poseł prosi Ministra o udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania:

Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zakwalifikowanie wentylacji mechanicznej jako procedury ratującej życie, co uprościłoby mechanizm finansowania tych świadczeń?

Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa zagwarantowanie zapłaty podmiotom świadczącym usługi wentylacji pozaszpitalnej w warunkach domowych, której koszt w porównaniu z pobytem chorego w szpitalu jest kilkukrotnie niższy?

 

Z treścią interpelacji można zapoznać się  tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.