AKTUALNOŚCI


Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej

6 lipca 2019

Posłanki w interpelacji informują Ministra Zdrowia o tym, iż najwięcej zaległości wobec świadczeniodawców mają oddziały NFZ w województwach dolnośląskim i małopolskim. Niepokoi również sytuacja na Lubelszczyźnie i w województwie warmińsko-mazurskim. 

W związku z powyższym proszą ministra o odpowiedź na pytania:

  1. Czy po skierowaniu przez Ministra Zdrowia pisma do Prezesa NFZ prowadzony był dalszy nadzór kontrolujący zaległości NFZ wobec świadczeniodawców?
  2. Czy znane są Panu Ministrowi obecna sytuacja i opisany problem?

 

Z treścią interpelacji można zapoznać się tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2023 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4