AKTUALNOŚCI


Interpelacja w sprawie systemu opieki długoterminowej

3 lipca 2019

W interpelacji posłowie kierują do ministra zdrowia następujące pytania:

  • Czy Pan Minister planuje urealnienie stawki za świadczenia opieki długoterminowej?
  • Czy Pan Minister planuje opracowanie jednolitych kryteriów przyjęć ośrodków świadczących opiekę długoterminową, zwłaszcza tych o profilu dla psychicznie i nerwowo chorych?
  • Jakie działania podejmie Pan Minister, aby zwiększyć liczbę personelu pielęgniarskiego w systemie opieki długoterminowej?
  • Czy zapowiadany przez Ministerstwo Zdrowia wzrost nakładów na ochronę zdrowia poprawi sytuację w systemie opieki długoterminowej?

Z treścią interpelacji można zapoznać się tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.