AKTUALNOŚCI


Projekt zarządzenia w sprawie opieki długoterminowej

13 czerwca 2019

W uzasadnieniu do projektu czytamy m.in: "Z uwagi na zróżnicowanie wymagań dotyczących wizyt personelu w świadczeniach zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo- mięśniowych, dodane zostaną produkty rozliczeniowe, rozróżniające świadczenia względem czasu wentylacji pacjenta ( do 8 godzin, od 8 do 16 godzin, powyżej 16 godzin). Zmiany wprowadzają wagę punktową produktu rozliczeniowego, różnicując wycenę świadczeń w zależności od wymogu zatrudnienia personelu medycznego, czasu wentylacji pacjenta, oraz liczby minimalnych wizyt personelu medycznego, określonych w rozporządzeniu".

Ponadto, projektowane zarządzenie dokonuje zmiany w zakresie definicji świadczenia wykonywanego w warunkach domowych (§ 1 pkt 1). Nowa definicja, określa opiekę realizowaną w warunkach domowych jako świadczenie gwarantowane, udzielane w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu świadczeniobiorcy, w tym także w domach pomocy społecznej z wyłączeniem podmiotów udzielających świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 26 czerwca 2019 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl wpisując w tytule maila "uwagi SPO".   

Treść projektu dostępna jest tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2023 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4