AKTUALNOŚCI


Nowy członek OZŚWM

5 czerwca 2019
Pallmed sp. z o.o. prowadzi Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. NZOZ Dom Sue Ryder średnio rocznie obejmuje opieką ponad 5000 osób z Bydgoszczy i regionu. Codziennie, przez 24h na dobę, udziela świadczeń medycznych zarówno dorosłym jak i dzieciom, które wymagają specjalistycznej opieki paliatywnej, psychogeriatrycznej, długoterminowej, rehabilitacyjnej, ambulatoryjnej, logopedycznej, p/bólowej oraz leczenia żywieniowego, a także pomocy z powodu osierocenia lub trudnej sytuacji socjalnej i ekonomicznej.
W 2012 roku Zespół Opieki Domowej objął opieką 1319 pacjentów, Zespół Domowego Leczenia Respiratorem – 571 pacjentów z 13 województw. Na Oddziale Opieki Paliatywnej hospitalizowano 291 pacjentów, Poradnia Medycyny Paliatywnej udzieliła świadczeń dla 420 pacjentów, Poradnia Logopedyczna dla 216 pacjentów.
Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.