AKTUALNOŚCI


Kolejna odsłona dialogu z Ministerstwem Zdrowia na rzecz poprawienia rozwiązań w pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej

22 lutego 2019
Ponadto „w reakcji na wystąpienie Ministra Zdrowia do Prezesa NFZ, sygnalizujące pilną potrzebę priorytetowego potraktowania problemu finansowania pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej, ze względu zarówno na dobro chorych, jak i ze względu na niższe koszty ponoszone przez Fundusz na tę formę terapii w stosunku do kosztów leczenia szpitalnego, Centrala NFZ skierowała do Dyrektorów OW NFZ pismo, w którym zaapelowała o zabezpieczenie środków na sfinansowanie przedmiotowych świadczeń…”.
Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2023 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4