AKTUALNOŚCI


Ministerstwo Zdrowia odpowiada na petycję OZŚWM

21 lutego 2019

W treści petycji czytamy, że "Minister Zdrowia, dostrzegajac wagę złoszonego problemu, w dniu 25 września 2018r. skierował pismo do Prezesa NFZ, w którym wskazał na pilną potrzebę priorytetowego potraktowania kwestii finansowania przedmiotowych świadczeń".

Treść odpowiedzi MZ

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.