AKTUALNOŚCI


Witamy nowego członka Związku

12 lutego 2019
IdeaMED Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie wentylacji mechanicznej nieprzerwanie od 2006 roku. Od 2019 roku pod szyldem IdeaMED-u Sp. z o.o. realizuje kontrakt dla 12-16 świadczeniobiorców.
Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.